Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2019
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  Galeria 2020
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Doradztwo finansowe
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Stanisław Marszałek wyróżniony KRYSZTAŁOWĄ RÓŻĄ - 23.11.2019
  Konkursy
  ODWOŁANY XV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia czerwiec 2020
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz egzaminy
  (1) Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  (2) Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  (3) Informacje dla uczniów
  (4) Opłaty egzaminacyjne
  (5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Komunikat Cookies

(3) Informacje dla uczniów

 

Uwaga! Absolwentki i absolwenci szkoły podstawowej. Chcecie wybrać dobry zawód na przyszłość i odbyć praktyczną naukę zawodu u rzemieślnika, za którą otrzymacie co miesiąc wynagrodzenie, w zawodach poszukiwanych na terenie Trójmiasta, Polski  i w innych krajach, zasięgnijcie więcej informacji w Cechu.


Kontakt - tel. 58 620 88 62 w. 12

Gdynia, ul. 10 Lutego 33 III piętro pok. 311

 


 

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA UMOWY O PRACĘ W CELU NAUKI ZAWODU

Z UCZNIEM MŁODOCIANYM


 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; może być kserokopia potwierdzona-za zgodność

 2. Zaświadczenie o przyjęciu do szkoły zasadniczej lub w przypadku dokształcania w formie kursowej oświadczenie stron o ponoszeniu kosztów kursów teoretycznych

 3. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do konkretnego zawodu (wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych)
  w przypadku, gdy uczeń nie ukończył 15 lat (na dzień 1 września), należy dodatkowo uzyskać opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 4. Zaświadczenie o przeszkoleniu BHP na stanowisku – wstępne, od mistrza szkolącego

 5. Odpis skrócony aktu urodzenia

 6. Jedno zdjęcie (przeznaczone do legitymacji ubezpieczeniowej) oraz kartka z dokładnym adresem zamieszkania i numerem PESELPAKIET DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ

W ZAKŁADZIE SZKOLĄCYM UCZNÓW ZAWODUWykaz pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

 1. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
 2. Dzienniczek praktycznej nauki zawodu
 3. Karta osobista młodocianego pracownika

 4. Zaświadczenie o dokształcaniu (w przypadku dokształcania w szkole zasadniczej)

 5. Program praktycznej nauki zawodu

 6. Wykaz prac wzbronionych młodocianym (z informacją o potrzebie dokonania przez rzemieślnika wyboru prac wzbronionych stosownie do rodzaju prowadzonej działalności i nauczanego zawodu)

 7. Lista obecności pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

 8. Lista płac pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

 9. Poradnik egzaminacyjny oraz inne w zależności od potrzeb zakładu rzemieślniczego i zobowiązań pracodawcy wynikających z kodeksu pracy

Firmy zrzeszone:
  DIESEL - SERVICE
  DREW-MAR Pracownia Stolarska
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka