Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2019
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Nagroda dla Anny Lisewskiej
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Tytuł Lidera Przedsiębiorczości 2014
  78. rocznica masowych wysiedleń z Gdyni - uroczystości z udziałem gdyńskich rzemieślników
  Bogdan Kostro list graturacyjny
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Pomorska Nagroda Rzemiosła 2017
  Pomorska Nagroda i Gala Remiosła 2018
  Konkursy
  Bursztynowe Rzemiosło 2016 - wyniki konkursu
  Amberif Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich 22-25.03.2017
  XI Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego - 05.06.2016
  XII Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia - 04.06.2017
  XIII OTWARTY KONKURS FRYZJERSTWA ARTYSTYCZNEGO - 3.06.2018
  XIV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego 9 czerwca 2019 r. Wyniki
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz szkolenia
  Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  Informacje dla uczniów
  Opłaty egzaminacyjne
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Komunikat Cookies
  Rzetelna firma

Informacje dla uczniów

 

Gimnazjalisto ! Chcesz wybrać dobry zawód na przyszłość i odbyć praktyczną naukę zawodu u rzemieślnika, za którą otrzymasz co miesiąc wynagrodzenie, w zawodach poszukiwanych na terenie Trójmiasta, Polski  i w innych krajach, przyjdź lub zadzwoń po więcej informacji do Cechu.


Kontakt - tel. 58 620 88 62 w. 12

Gdynia, ul. 10 Lutego 33 III piętro pok. 311


WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA UMOWY O PRACĘ W CELU NAUKI ZAWODU

Z UCZNIEM MŁODOCIANYM


 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum (może być kserokopia potwierdzona-za zgodność)

 2. Zaświadczenie o przyjęciu do szkoły zasadniczej lub w przypadku dokształcania w formie kursowej oświadczenie stron o ponoszeniu kosztów kursów teoretycznych

 3. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do konkretnego zawodu (wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych)
  W przypadku, gdy uczeń nie ukończył 16 lat (na dzień 1 września), należy dodatkowo uzyskać opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 4. Zaświadczenie o przeszkoleniu BHP na stanowisku – wstępne, od mistrza szkolącego

 5. Odpis skrócony aktu urodzenia

 6. Jedno zdjęcie (przeznaczone do legitymacji ubezpieczeniowej) oraz kartka z dokładnym adresem zamieszkania i numerem PESELPAKIET DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ

W ZAKŁADZIE SZKOLĄCYM UCZNÓW ZAWODU 1. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

 1. Dzienniczek praktycznej nauki zawodu

 1. Karta osobista młodocianego pracownika

 1. Zaświadczenie o dokształcaniu (w przypadku dokształcania w szkole zasadniczej)

 1. Program praktycznej nauki zawodu

 1. Legitymacja ucznia rzemiosła

 1. Wykaz prac wzbronionych młodocianym (z informacją o potrzebie dokonania przez rzemieślnika wyboru prac wzbronionych stosownie do rodzaju prowadzonej działalności i nauczanego zawodu)

 1. Wykaz pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

 1. Lista obecności pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

 1. Lista płac pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

 1. Poradnik egzaminacyjny oraz inne w zależności od potrzeb zakładu rzemieślniczego i zobowiązań pracodawcy wynikających z kodeksu pracy


Firmy zrzeszone:
  AUTO-CAMP-SERVICE
  AUTO-GEO-TEST
  CITROËN KONWIŃSKI
  DAGMER Zbigniew Rybicki
  DIESEL - SERVICE
  DREW-MAR Pracownia Stolarska
  P.Inst. - Bud. SUCHOCKI
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka