Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2020
 
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  Galeria 2020
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr & Studio
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Doradztwo finansowe
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Stanisław Marszałek wyróżniony KRYSZTAŁOWĄ RÓŻĄ - 23.11.2019
  Konkursy
  XV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia czerwiec 2020 został odwołany
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz egzaminy
  (1) Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Wykaz firm szkolących - Zawody Różne
  (3) Informacje dla uczniów
  (4) Opłaty egzaminacyjne oraz wytyczne dot. przeprowadzania egzaminów
  (5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Komunikat Cookies

WAŻNE!!! WAŻNE!!! WAŻNE!!!

Zmiany w ustawie PIT i ustawie ryczałtowej opublikowane


Zmiany wydłużające obowiązywanie rozwiązań, które łagodzą skutki epidemii COVID-19, weszły w życie 1 grudnia 2020 r.

W Dzienniku Ustaw pod poz. 2123 została opublikowana ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. 

Ustawa m.in.:

 • wydłuża obowiązywanie rozwiązań wprowadzonych tzw. Tarczami Antykryzysowymi, które wspierają podatników w walce z epidemią COVID-19,
 • podnosi limit przychodów – z 250 tys. euro do 2 mln euro – warunkujący wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • likwiduje większość przypadków, w których określona działalność wyłącza opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • obniża niektóre stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wprowadza limit odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej.

Kolejne zmiany w podatku CIT opublikowane


Zmiany wydłużające obowiązywanie rozwiązań, które łagodzą skutki epidemii COVID-19, weszły w życie 1 grudnia 2020 r.

W Dzienniku Ustaw pod poz. 2123 została opublikowana ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. 

Ustawa w zakresie podatku CIT m.in.:

 • wprowadza zmiany w zakresie zasad opodatkowania spółek komandytowych i spółek jawnych,
 • podwyższa limit przychodów uprawniających do stosowania przez podatników podatku CIT 9% stawki tego podatku,
 • wydłuża obowiązywanie rozwiązań wprowadzonych tzw. Tarczami Antykryzysowymi, które wspierają podatników w walce z epidemią COVID-19,
 • nakłada obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. 

Przedłużony termin dla niektórych płatników podatku PIT


Rozporządzeniem z dnia 19 listopada 2020 r. został przedłużył termin przekazania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek PIT i zryczałtowanego podatku PIT

Płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych został wydłużony termin przekazania do urzędu skarbowego pobranych w październiku, listopadzie i grudniu 2020 r. od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych: zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego.

Obowiązek przekazania tych środków do urzędu skarbowego będzie podlegał wykonaniu w odniesieniu do zaliczek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych w:

 • październiku – do 20 maja 2021 r.
 • listopadzie – do 20 czerwca 2021 r.
 • grudniu – do 20 lipca 2021 r.

Przedłużenie terminów dotyczy płatników:

 • którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, 
 • prowadzących na dzień 30 września 2020 r., jako rodzaj przeważającej działalności, pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,  kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z lub 96.04.Z.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego zostało opublikowane 19 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2054 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2054).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem publikacji, czyli 19 listopada 2020 r.

 Źródło: https://www.podatki.gov.pl/pit/zmiany-w-prawie-pit/

Uwaga! kliknięcie na linki otworzy nowe okno przegladarki.Firmy zrzeszone:
  AUTO-GEO-TEST
  CITROËN KONWIŃSKI
  DIESEL - SERVICE
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka