Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2020
 
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  Galeria 2020
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Doradztwo finansowe
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Stanisław Marszałek wyróżniony KRYSZTAŁOWĄ RÓŻĄ - 23.11.2019
  Konkursy
  XV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia czerwiec 2020 został odwołany
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz egzaminy
  (1) Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  (2) Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  (3) Informacje dla uczniów
  (4) Opłaty egzaminacyjne oraz wytyczne dot. przeprowadzania egzaminów
  (5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  (6) Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Komunikat Cookies

BARDZO WAŻNE DLA UCZNIÓW ZAWODU

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

DO CECHÓW I SPÓŁDZIELNI

UWAGA!!!

Do 29listopada br.uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f             specustawy z dnia 2 marca     2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Jednocześnie przypominamy!

W wyżej wymienionym okresie, zgodnie z art. 15f ust. 1a ustawy z dnia2marca 2020 r.,nie będą zwolnieni ze świadczenia pracy ci młodociani pracownicy,dla których pracodawca organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie – indywidualne nauczanie u pracodawcy w formie pozaszkolnej(zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów). Tacy młodociani pracownicy będą zwolnieni ze  świadczenia pracy tylko w przypadku, gdy u pracodawcy wystąpią zdarzenia, które ze względną aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Z poważaniem,

Magdalena Naróg

Zespółds.Oświaty Zawodowej

Pomorska Izba Rzemieślnicza

Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul.Piwna1/2

80-831Gdańsk

tel.726026074

Firmy zrzeszone:
  AUTO-GEO-TEST
  CITROËN KONWIŃSKI
  DIESEL - SERVICE
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka