Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2020
 
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  Galeria 2020
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr & Studio
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Doradztwo finansowe
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Stanisław Marszałek wyróżniony KRYSZTAŁOWĄ RÓŻĄ - 23.11.2019
  Konkursy
  XV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia czerwiec 2020 został odwołany
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz egzaminy
  (1) Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Wykaz firm szkolących - Zawody Różne
  (3) Informacje dla uczniów
  (4) Opłaty egzaminacyjne oraz wytyczne dot. przeprowadzania egzaminów
  (5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Komunikat Cookies

WAŻNA !!! informacja z Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wpis kwalifikacji zawodowych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG)


Witam serdecznie,
 
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, począwszy od dnia 01 października 2020 r., będzie przekazywać do CEiDG informacje na temat uzyskanych przez Przedsiębiorców – Rzemieślników kwalifikacji zawodowych (dyplomów mistrzowskich i/lub świadectw czeladniczych).

Obowiązek ten na Izbę nakłada Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.)

Informacje o wpisie będą możliwe do sprawdzenia w wyszukiwarce CEiDG na stronie:
 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

 
Uwaga!

Przedsiębiorcy - Rzemieślniczy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w rzemiośle przed dniem wejścia w życie zapisów w/w Ustawy mogą zwrócić się do Izby z wnioskiem o przekazanie do CEiDG informacji o kwalifikacjach zawodowych potwierdzonych przed dniem 01 października 2020 r.

Wniosek o przekazanie w/w informacji składa się do Izby/Izb, w których zostały odpowiednio zdane egzaminy czeladnicze lub/i mistrzowskie.


Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w wpisów proszone są o przekazanie wniosku o wpis, w jeden wybrany sposób:

 
- e-mailem: ceidg@pomorskaizba.com.pl  lub

- pocztą tradycyjną na adres Izby lub

- osobiście w siedzibie Izby.


Za złożenie wniosku o wpis oraz dokonanie wpisu nie pobiera się opłat.
 

Do pobrnia Wniosek o przekazanie do CEIDG informacji w zakresie uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych wynikających z dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego wydanego przez izby rzemieślnicze (format PDF)

 
Z poważaniem,

Magdalena Naróg

Zespół ds. Oświaty Zawodowej

Pomorska Izba Rzemieślnicza

Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul. Piwna 1/2

80-831 Gdańsk

tel. 726-026-074

Źródło: https://www.pomorskaizba.pl/aktualnosci/wpis-kwalifikacji-zawodowych-do-centralnej-ewidencji-i-informacji-o-dzialalnosci-gospodarczej-ceidg/

Uwaga! Kliknięcie na link otworzy nowe okno przegladarki.

 Firmy zrzeszone:
  AUTO-GEO-TEST
  CITROËN KONWIŃSKI
  DIESEL - SERVICE
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka