Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2020
 
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  Galeria 2020
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr & Studio
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Doradztwo finansowe
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Stanisław Marszałek wyróżniony KRYSZTAŁOWĄ RÓŻĄ - 23.11.2019
  Konkursy
  XV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia czerwiec 2020 został odwołany
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz egzaminy
  (1) Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Wykaz firm szkolących - Zawody Różne
  (3) Informacje dla uczniów
  (4) Opłaty egzaminacyjne oraz wytyczne dot. przeprowadzania egzaminów
  (5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Komunikat Cookies

WAŻNE!!! Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

 

 Portal MojePPK.pl 

jest jedynym oficjalnym źródłem informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych, prowadzonym na mocy Ustawy o PPK przez operatora - PFR Portal PPK sp. z o.o., spółkę zależną Polskiego Funduszu Rozwoju SA.

WAŻNE! Pracowniczych Planów Kapitałowych nie należy mylić z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi (OFE), które zostaną prawdopodobnie ostatecznie zlikwidowane w połowie 2021 roku.

Kto nie musi wprowadzać PPK?

(...) Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK.

Osoba fizyczna, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (...).

Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.

Pracodawca, który  prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.
 
Osoby, które ukończyły 55 lat, ale nie ukończyły 70 roku życia, mogą przystąpić do PPK jedynie na swój wniosek.


(str. 13 nw. poradnika)TABELA 2 Kiedy zatrudnionego w potocznym rozumieniu tego słowa należy uznać za osobę zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK?
 Pracownik młodociany   Nie, jeśli spełnia definicję pracownika młodocianego, o którym mowa w art. 190 § 1 Kodeksu pracy. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.     Młodociany, który nie ukończył przygotowania zawodowego przed osiągnięciem 18 lat i kontynuuje naukę zawodu na dotychczasowych warunkach    Tak, od ukończenia 18. roku życia

Źródło:


Terminy wprowadzania PPK

(...)

1 stycznia 2021 (...)  ale chodzi tu o działanie ustawy


Najważniejsze jest to !!!

dla pozostałych podmiotów:
- umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.,
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.

 

UWAGA! Te terminy dotyczą znakomitej większości pracodawców. Należy z uwagą czytać o terminach podanych na w/w oficjalnym portalu, aby nie popełnić błędu. należy też wziąć "poprawkę" na pandemię Covid-19.

Najczęściej zadawane pytania pracodawców

Najczęściej zadawane pytania pracowników

Instytucje finansowe

Wszelkiego rodzaju druki dotyczące PPK oferuje
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp

https://druki.gofin.pl/ppk,wzory,164.html

Najlepiej wykorzystać wybrany druk w formacie PDF

Ważne! Kto jako podmiot zatrudniający albo osoba upoważniona do działania  w imieniu podmiotu zatrudniającego lub działająca z inicjatywy tego podmiotu nakłania osobę zatrudnioną lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego (art. 108 ustawy o PPK).

Ważne! Podmiotem zobowiązanym do kontroli obowiązków wynikających z ustawy o PPK jest Państwowa Inspekcja Pracy (art. 10 ust. 1 pkt 14b i pkt 15d ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy)

 Firmy zrzeszone:
  AUTO-GEO-TEST
  CITROËN KONWIŃSKI
  DIESEL - SERVICE
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka