Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2019
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  Galeria 2020
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Doradztwo finansowe
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Stanisław Marszałek wyróżniony KRYSZTAŁOWĄ RÓŻĄ - 23.11.2019
  Konkursy
  ODWOŁANY XV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia czerwiec 2020
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz egzaminy
  Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  Informacje dla uczniów
  Opłaty egzaminacyjne
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Komunikat Cookies

Pismo MRPiPS

(...) ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, (Dz. U. poz. 695), wprowadzono następujące zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568):
- w części odnoszącej się do art. 15zzb, zmiany w ustawie w zakresie dofinansowania dla mikro, małego i średniego przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne określają, że przedsiębiorca może mieć
przyznane dofinansowanie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku, a nie od dnia jego złożenia. Po otrzymaniu dofinansowania przedsiębiorca będzie obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres, na który otrzymał dofinansowanie. Utrzymanie w zatrudnieniu pracowników po zakończeniu wsparcia nie będzie już obowiązkiem przedsiębiorcy.
- w części dotyczącej art. 15zzc zmiany w ustawie ułatwiają przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi niezatrudniającym pracowników ubieganie się o wypłatę kolejnych transzy dofinansowania poprzez zniesienie obowiązku comiesięcznego składania oświadczenia o prowadzeniu działalności. Fakt ten może zostać samodzielnie ustalony przez powiatowy urząd pracy. Dodatkowo przedsiębiorcy będą mieli obowiązek prowadzenia działalności tylko przez okres otrzymywania dofinansowania. Prowadzenie działalności gospodarczej po zakończeniu wsparcia nie będzie już obowiązkiem przedsiębiorcy. Uściślono również, że dofinansowanie przypada od miesiąca złożenia wniosku.
- w części dotyczącej art. 15zzd ustawa rozszerza krąg mikroprzedsiębiorców, którzy są uprawnieni do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników poprzez rezygnację z warunku utrzymania przez mikroprzedsiebiorce
stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Warunek ten będzie miał zastosowanie do wszystkich pożyczek, tj. również tych, które zostaną udzielone do dnia wejścia w życie przedmiotowej - zmiany. Utrzymanie zatrudnienia nie będzie już warunkiem umorzenia pożyczki.
- w części odnoszącej się do art. 15zze, zmiany w ustawie w zakresie dofinansowania dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne określają, że organizacja pozarządowa może mieć przyznane dofinansowanie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku, a nie od dnia jego złożenia. Po otrzymaniu dofinansowania organizacja pozarządowa będzie obowiązana do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres, na który otrzymała dofinansowanie. Utrzymanie w zatrudnieniu pracowników po zakończeniu wsparcia nie będzie już obowiązkiem organizacji pozarządowej. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 107a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach (...), do dofmansowań o których mowa w art. 15zzb, art. 15zzc i art. 15zze ustawy zmienianej w art. 72, udzielonych do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się art. 15zzb, art. 15zzc i art. 15zze tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
W związku z ww. zmianami, na stronie wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia oraz w serwisie usług elektronicznych praca.gov.pl, uaktualnione zostały informacje dot. ww. instrumentów.
Zwracam się do Państwa z apelem o zapoznanie z ww. informacjami wszystkich pracowników zaangażowanych
w realizację przedmiotowych form wsparcia.

(...)Firmy zrzeszone:
  DIESEL - SERVICE
  DREW-MAR Pracownia Stolarska
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka