Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2019
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  Galeria 2020
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Doradztwo finansowe
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Stanisław Marszałek wyróżniony KRYSZTAŁOWĄ RÓŻĄ - 23.11.2019
  Konkursy
  ODWOŁANY XV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia czerwiec 2020
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz egzaminy
  Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  Informacje dla uczniów
  Opłaty egzaminacyjne
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Komunikat Cookies

WAŻNE!!! WAŻNE!!! WAŻNE!!!

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania:  
od  1.06.2020 do  31.08.2020

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2020 r. wyniosło - 5.331,47 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 412).

 

Okres

1.06.2020 r. - 31.08.2020 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

266,57 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

319,89 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

373,20 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

213,26 zł

 

 

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

266,57 zł
(I rok nauki)

emerytalne

26,02 zł

26,02 zł

rentowe

17,33 zł

4,00 zł

chorobowe

-

6,53 zł

wypadkowe

x*)

-

319,89 zł
(II rok nauki)

emerytalne

31,22 zł

31,22 zł

rentowe

20,79 zł

4,80 zł

chorobowe

-

7,84 zł

wypadkowe

x*)

-

373,20 zł
(III rok nauki)

emerytalne

36,42 zł

36,42 zł

rentowe

24,26 zł

5,60 zł

chorobowe

-

9,14 zł

wypadkowe

x*)

-

213,26 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

emerytalne

20,81 zł

20,81 zł

rentowe

13,86 zł

3,20 zł

chorobowe

-

5,22 zł

wypadkowe

x*)

-

Uwaga:
*)
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.Firmy zrzeszone:
  DIESEL - SERVICE
  DREW-MAR Pracownia Stolarska
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka