Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2019
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  Galeria 2020
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Stanisław Marszałek wyróżniony KRYSZTAŁOWĄ RÓŻĄ - 23.11.2019
  Konkursy
  ODWOŁANY XV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia czerwiec 2020
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz egzaminy
  Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  Informacje dla uczniów
  Opłaty egzaminacyjne
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Komunikat Cookies
  Rzetelna firma

Kasy rejestrujace online

Nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących

          Mając na uwadze bardzo duże zainteresowanie nowymi kasami(fiskalnymi) rejestrującymi online chcemy przedstawić Państwu aktualny stan prawny przepisów wprowadzających kasy rejestrujące on line. Ustawa w tym zakresie weszła w życie z dniem 1 maja 2019 roku – chodzi o ustawę  z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, której treść  opublikowana została w Dz.U. Poz. 675

Ustawa określa grupy podatników którzy są zobligowani do stosowania kas online:

          -  od dnia 1 stycznia 2020 roku świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów a także sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

          -  od dnia 1 lipca 2020 roku świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedaży (... pominięto treść bez znaczenia dla rzemiosła) ;

-  od dnia 1 stycznia 2021 roku do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych

i kosmetologicznych, budowlanych (sic!), prawniczych(sic!); (... pominięto treść bez znaczenia dla rzemiosła)

          Okres przejściowy kończy się z dniem 31 grudnia 2022 roku.

          - Od stycznia 2023 roku wszyscy pozostali przedsiębiorcy nie wymienieniu wśród wcześniejszych grup będą zobowiązani wymienić kasy. (tutaj może być pułapka dla piekarzy, cukierników i innych rzemieślników branży spożywczej, jeśli bowiem zajmują się także gastronomią, to terminem jest 1 lipca 2020 r.)

          WAŻNE!!!

Data wygaśnięcia homologacji dla kas z kopią elektroniczną to 31 grudnia 2022 roku.

 

W kasach z kopią papierową ustawa zabrania wymiany pamięci fiskalnych już od dnia wejścia jej w życie tj. od 1 maja 2019 roku.

          WAŻNE!!!

          To, że nie można wymienić pamięci fiskalnej od 1 maja 2019 r. nie oznacza, że nie można wymienić papierowej rolki

          WAŻNE!!!

          Jednocześnie Firmy zobligowane do zaprowadzenia kas online od 01 stycznia 2020 r. mają problem, jeżeli bowiem zapełni się pamięć fiskalna (w tych kasach), nie można jej wymienić. można albo kupić  elektroniczną kopią paragonu  albo od razu wprowadzić kasę online.

          WAŻNE!!!

          W tej sprawie należy skontaktować się z serwisantem kasy. 

         

WAŻNE!!!

          W tej sprawie należy skontaktować się z serwisantem kasy.

W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia:

          - czasowo - podatnik będzie zobowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn;

 

          - trwale - podatnik zobowiązany obowiązany, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, przesyłać dane z kasy rejestrującej do CRK w ustalonych odstępach czasowych.

 

Centralne Repozytorium Kas będzie również nadawało automatycznie podczas procesu fiskalizacji numer ewidencyjny urządzenia.

 

WAŻNE!!!

          W przypadku gdy podatnik nie podda w obowiązującym terminie (nie rzadziej niż co 24 miesiące) kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis, naczelnik urzędu skarbowego nakłada w drodze decyzji na podatnika, karę pieniężną w wysokości 300 zł.

Wpływy z kar pieniężnych dotyczących uchybień co do kas rejestrujących stanowią dochód budżetu państwa. Karę pieniężną uiszcza się, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

W/w ustawa daje również delegację dla rozporządzeń niezbędnych do zamknięcia procesu legislacyjnego w sprawie kas online. Z dniem 1 maja 2019 r. weszły w życie poniższe

1. Rozporządzenie ministra finansów dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika. Rozporządzenie to zastąpiło dotychczas obowiązujące z roku 2010 i jest kolejnym dokumentem regulującym wejście w życie kas online. Treść rozporządzenia opublikowana jest w Dz.U. z 2019 r. Poz. 820

 

WAŻNE!!!

          Według przepisów tego rozporządzenia podatnicy, którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego online mogą odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700 zł). Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego i dobrowolnie wybiorą kasę online oraz tych, którzy zostali objęci obowiązkiem posiadania kasy online.

UWAGA!

Zatem od momentu wejścia w życie rozporządzenia (1 maja 2019) nie ma już ulgi na kasy fiskalne z kopią elektroniczną! Broszura Informacyjna - Zmiany w zakresie kas ejestrujacych.

(Uwaga! Klikniecie na link otrorzy nowe okno przegladarki)

Leasing kasy nie uprawnia do ulgi.  Problem w tym, że przysługuje ona tylko przy jej nabyciu.

Potwierdza to minister finansów w wydanych w lipcu objaśnieniach podatkowych. (Uwaga! Klikniecie na link otrorzy nowe okno przegladarki)

WAŻNE!!!

          Powyższe  stwierdzenie nie oznacza, że  kasy fiskalne nie mogą być używane  na podstawie pisemnej umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Jednak kasy te  muszą posiadać nową, niezapisaną pamięć fiskalną i pamięć chronioną.

2. Rozporządzenie ministra finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie to zastąpiło dotychczas obowiązujące z roku 2013 i jest kolejnym dokumentem regulującym wejście w życie kas online. Treść rozporządzenia opublikowana jest w Dz.U.z 2019 r. Poz. 816)

WAŻNE!!!

          Wg przepisów tego rozporządzenia kasa fiskalna online będzie drukowała paragony papierowe. W tym przypadku nic się nie zmienia – paragon fiskalny w formie papierowej jest dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu przez klienta. Jest również dowodem na zarejestrowanie transakcji w kasie fiskalnej i odprowadzenia od niej podatku.

Zapewnienie dostępu do sieci Internet

          Podatnik, po  uruchomieniu  kasy  online  w  trybie  fiskalnym,  obowiązany  jest  zapewnić połączenie umożliwiające automatyczne lub na żądanie przesyłanie danych między kasą a CRK. Połączenie z CRK odbywa się poprzez sieć telekomunikacyjną (internet) za pomocą dowolnie  wybranego  przez  podatnika połączenia (GSM, LAN, Wi-Fi). Po stronie podatnika leży  zapewnienie  stałego  i  bezpiecznego  łącza,  za  pomocą  którego  odbywać  się  będzie transmisja danych.

WAŻNE!!!

          W tej sprawie należy skontaktować się z dostawcą usługi internetowej oraz/lub serwisantem kasy.

 Firmy zrzeszone:
  DIESEL - SERVICE
  DREW-MAR Pracownia Stolarska
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka