Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2019
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Usługi
  Usługi rachunkowe
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Nagroda dla Anny Lisewskiej
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Tytuł Lidera Przedsiębiorczości 2014
  78. rocznica masowych wysiedleń z Gdyni - uroczystości z udziałem gdyńskich rzemieślników
  Bogdan Kostro list graturacyjny
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Pomorska Nagroda Rzemiosła 2017
  Pomorska Nagroda i Gala Remiosła 2018
  Konkursy
  Bursztynowe Rzemiosło 2016 - wyniki konkursu
  Amberif Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich 22-25.03.2017
  XI Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego - 05.06.2016
  XII Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia - 04.06.2017
  XIII OTWARTY KONKURS FRYZJERSTWA ARTYSTYCZNEGO - 3.06.2018
  XIV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego 9 czerwca 2019 r. Wyniki
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz szkolenia
  Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  Informacje dla uczniów
  Opłaty egzaminacyjne
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Ciekawe strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Komunikat Cookies
  Rzetelna firma

WAŻNE!!! WAŻNE!!! WAŻNE!!!

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
okres obowiązywania:  
od  1.09.2019 do  30.11.2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2019 r. wyniosło - 4.839,24 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 742).

 

Okres

1.09.2019 r. - 30.11.2019 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

241,96 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

290,35 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

338,75 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

193,57 zł

 

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

241,96 zł
(I rok nauki)

emerytalne

23,62 zł

23,62 zł

rentowe

15,73 zł

3,63 zł

chorobowe

-

5,93 zł

wypadkowe

x*)

-

290,35 zł
(II rok nauki)

emerytalne

28,34 zł

28,34 zł

rentowe

18,87 zł

4,36 zł

chorobowe

-

7,11 zł

wypadkowe

x*)

-

338,75 zł
(III rok nauki)

emerytalne

33,06 zł

33,06 zł

rentowe

22,02 zł

5,08 zł

chorobowe

-

8,30 zł

wypadkowe

x*)

-

193,57 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

emerytalne

18,89 zł

18,89 zł

rentowe

12,58 zł

2,90 zł

chorobowe

-

4,74 zł

wypadkowe

x*)

-

Uwaga:
*)
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757).

Żródło:  Wydawnictwo podatkowe GOFIN (Uwaga! Kliknięcie na link otworzy nowe okno przegladarki.

Wszelkich informacji w naszym Cechu na ten temat udziela oczywiście Pani Katarzyna Mazur

tel 58 620 88 62 w. 12Firmy zrzeszone:
  AUTO-CAMP-SERVICE
  AUTO-GEO-TEST
  CITROËN KONWIŃSKI
  DAGMER Zbigniew Rybicki
  DIESEL - SERVICE
  DREW-MAR Pracownia Stolarska
  P.Inst. - Bud. SUCHOCKI
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka